baccarat online casino


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ และกำหนด วันเวลา สถานที่ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ และกำหนด วันเวลา สถานที่ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 613 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565
FB88 QH88 8xBet FB88 QH88