baccarat online casino


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ : 12 ธันวาคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2566
FB88 QH88 8xBet FB88 QH88