baccarat online casino


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

MOIT5 (ข้อ 2) ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566

วันที่ : 28 ธันวาคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 51 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม 2566
FB88 QH88 8xBet FB88 QH88